Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Bloembollenactie!
 

 

 

 

 

Chinees, gratis voor vrijwilligers!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmm, ik bestel ook lekkere oliebollen van Bakkerij Toet

Zaterdag a.s. Super Saturday
Bestel Burger King
 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 7 december Europacup
19.30 Omnisport
Bestel toegangskaarten
 

 

Trainingen

Mini Jeugd Senioren Recreanten Dames 1 Heren 1 Wedstrijden
Door het aanvinken van een hokje kleuren de hokjes in de tabel (niet in alle browsers). Elk hokje is één kwartier training. De tijd boven in de tabel is de begintijd van het kwartier, dus de einddtijd van de training is een kwartier later dan de tijd die boven het laatste hokje van de training staat.
Dag
Hal
Veld
15
30
15
45
16
00
16
15
16
30
16
45
17
00
17
15
17
30
17
45
18
00
18
15
18
30
18
45
19
00
19
15
19
30
19
45
20
00
20
15
20
30
20
45
21
00
21
15
21
30
21
45
22
00
22
15
Ma
Osc
1
    JB2JB2JB2JB2JB2JB2MA1MA1MA1MA1MA1MA1D1D1D1D1D1D1D1D1    
Ma
Osc
2
    JC1JC1JC1JC1JC1JC1JC1JC1JA1JA1JA1JA1JA1JA1H3H3H3H3H3H3H3H3  
Ma
Osc
3
  H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1R1R1R1R1R1R1R2R2R2R2R2R2  
Ma
Osc
4
  H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H6H6H6H6H6H6H4H4H4H4H4H4  
Ma
Wel
1
    MB1
MB6
MB1
MB6
MB1
MB6
MB1
MB6
MB1
MB6
MB1
MB6
MB1
MB6
MB1
MB6
D5D5D5D5D5D5D3D3D3D3D3D3    
Ma
Wel
2
    MB2
MB3
MB2
MB3
MB2
MB3
MB2
MB3
MB2
MB3
MB2
MB3
MB2
MB3
MB2
MB3
D8D8D8D8D8D8D4D4D4D4D4D4    
Ma
Wel
3
    MB4
MB5
MB4
MB5
MB4
MB5
MB4
MB5
MB4
MB5
MB4
MB5
MB4
MB5
MB4
MB5
D9D9D9D9D9D9D7D7D7D7D7D7    
Di
Osc
1
H1H1H1H1H1H1        D6D6D6D6D6D6D6D6H5H5H5H5H5H5
Di
Osc
2
H1H1H1H1H1H1        D2D2D2D2D2D2D2D2H10H10H10H10H10H10
Di
Osc
3
H1H1H1H1H1H1  N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
R4R4R4R4R4R4R5R5R5R5R5R5  
Di
Osc
4
H1H1H1H1H1H1  N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
H7H7H7H7H7H7H2H2H2H2H2H2H2H2
Di
Wel
1
  N63
N62
N63
N62
N63
N62
N63
N62
N63
N62
N63
N62
MC1
MC2
MC1
MC2
MC1
MC2
MC1
MC2
MC1
MC2
MC1
MC2
MC1
MC2
MC1
MC2
D1D1D1D1D1D1D1D1    
Di
Wel
2
  N64
N65
N64
N65
N64
N65
N64
N65
N64
N65
N64
N65
MC3MC3MC3MC3MC3MC3MC3MC3D1D1D1D1D1D1D1D1    
Di
Wel
3
  MC6
MC7
MC6
MC7
MC6
MC7
MC6
MC7
MC6
MC7
MC6
MC7
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
D1D1D1D1D1D1D1D1    
Wo
Osc
1
  N21
N22
N31
N21
N22
N31
N21
N22
N31
N21
N22
N31
H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1D3D3D3D3D3D3    
Wo
Osc
2
  N44
N45
N44
N45
N44
N45
N44
N45
H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1JA1JA1JA1JA1JA1JA1    
Wo
Osc
3
  N41
N69
N41
N69
N41
N69
N41
N69
N41
N69
N41
N69
JB1
JB2
JB1
JB2
JB1
JB2
JB1
JB2
JB1
JB2
JB1
JB2
JB1
JB2
JB1
JB2
H11H11H11H11H11H11      
Wo
Osc
4
  N42
N43
N42
N43
N42
N43
N42
N43
N42
N43
N42
N43
JC1
N61
JC1
N61
JC1
N61
JC1
N61
JC1
N61
JC1
N61
JC1
N61
JC1
N61
D11D11D11D11D11D11      
Wo
Wel
1
      MB4MB4MB4MB4MB4MB4MA1MA1MA1MA1MA1MA1D10D10D10D10D10D10    
Wo
Wel
2
      MB6MB6MB6MB6MB6MB6MA2MA2MA2MA2MA2MA2          
Wo
Wel
3
      MB5MB5MB5MB5MB5MB5MA3MA3MA3MA3MA3MA3          
Do
Osc
1
H1H1H1H1H1H1MC6MC6MC6MC6MC6MC6MC6MC6D1D1D1D1D1D1D1D1D7D7D7D7D7D7
Do
Osc
2
H1H1H1H1H1H1MC7MC7MC7MC7MC7MC7MC7MC7D1D1D1D1D1D1D1D1D4D4D4D4D4D4
Do
Osc
3
H1H1H1H1H1H1MB3MB3MB3MB3MB3MB3MB3MB3H8H8H8H8H8H8H2H2H2H2H2H2H2H2
Do
Osc
4
H1H1H1H1H1H1MC1MC1MC1MC1MC1MC1MC1MC1D8
D9
D8
D9
D8
D9
D8
D9
D8
D9
D8
D9
H2H2H2H2H2H2H2H2
Do
Wel
1
      N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
N66
N67
N68
D5D5D5D5D5D5D2D2D2D2D2D2D2D2  
Do
Wel
2
      MC2MC2MC2MC2MC2MC2D6D6D6D6D6D6D6D6D2D2D2D2D2D2  
Do
Wel
3
      MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
MC4
MC5
D12D12D12D12D12D12R6R6R6R6R6R6    
Vr
Osc
1
H1H1H1H1H1H1N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
N51
N52
N53
                
Vr
Osc
2
H1H1H1H1H1H1N63
N62
N64
N65
N63
N62
N64
N65
N63
N62
N64
N65
N63
N62
N64
N65
N63
N62
N64
N65
N63
N62
N64
N65
          H9H9H9H9H9H9
Vr
Osc
3
H1H1H1H1H1H1N42
N43
N42
N43
N42
N43
N42
N43
N42
N43
N42
N43
                
Vr
Osc
4
H1H1H1H1H1H1MB2MB2MB2MB2MB2MB2                
Vr
Wel
1
    MC3MC3MC3MC3MC3MC3MA2MA2MA2MA2MA2MA2MA3MA3MA3MA3MA3MA3      
Vr
Wel
2
    N61
N69
N61
N69
N61
N69
N61
N69
N61
N69
N61
N69
MB1MB1MB1MB1MB1MB1H3H3H3H3H3H3      
Vr
Wel
3
    N31
N41
N44
N45
N31
N41
N44
N45
N31
N41
N44
N45
N31
N41
N44
N45
N31
N41
N44
N45
N31
N41
N44
N45
JB1JB1JB1JB1JB1JB1H6H6H6H6H6H6